Med jordvärme får du värme från marken utan att borra.

Grundprincipen för en jordvärmepump är att en kollektorslang läggs på en markyta i det övre marklagret. Det krävs alltså att en bit av din tomt eller trädgård grävs upp, och att installatören sedan placerar slangen med köldbärare på önskat djup, ca 1 meter.

Det grävs slingor ner i marken, som fångar upp den lagrade solvärmen. Allra bäst är det om du har exempelvis en åker utanför tomten som slingorna kan grävas ner i, men det går såklart även att gräva på tomten. Slingorna påverkar inte växtligheten.

Med jordvärme får du en miljövänlig anläggning som klarar av hela husets värme- och varmvattenbehov.

Kombinera jordvärme med frånluftsvärme
Du kan också kombinera jordvärme med frånluftsvärme. Resultatet blir en komplett anläggning för värme, varmvatten och ventilation med högre effekt och besparing.


HYR VÅR GRÄVMASKIN 
Vill man gräva själv kan man hyra vår grävmaskin men viktigt att man känner att du klarar av och har tid för att sköta grävningen själv – var noga med att få  en exakt specifikation från installatören hur mycket du ska gräva och vilket djupt det ska vara.

 Att hyra en grävare lämplig för denna typ av jobb kostar 1500 kr/dag + moms samt leverans om man inte hämtar  grävaren själv.
Räkna med en-två dagar för att gräva och lika lång tid för att återställa efter installationen.
Återställandet bör du bara ge dig på om du har erfarenhet från andra markvärme-installationer.
 

Grävning och installation av jordvärmen,
ungefärlig kostnad på mellan 35 000 – 55  000 kr + moms för denna del av arbetet.
Återställning begär offert.


Exempel vad det kan kosta;
KOSTNAD 1: HÅRDVARA OCH MATERIAL
Här hamnar stora delar av kostnadskakan för en markvärmelösning.

Själva värmepumpen är avancerad teknologisk utrustning med höga krav på prestanda och stabilitet, priset blir då därefter.

Vi räknar här med att en markvärmepump från någon av de större tillverkarna (NIBE, CTC, Bosch, för att nämna några) kostar dig mellan 49 000 –85 000 kr + moms
Till detta kommer övrigt material, såsom slangen som ska grävas ned och hårdvaran som krävs för att koppla in din värmepump till husets distributionssystem för värme.

För detta anger vi ett ungefärligt pris på 12 000 kr till 35 000 kr + moms


KOSTNAD 2: ARBETSKOSTNAD
Just jordkvärmeinstallationer kommer med två separata arbetskostnader – en för grävningen och en för anläggning av kollektorslangen och inkopplingen av värmepumpen.

Grävningen kan kosta cirka  10 500  - 22 000 kr och installationen ca 4000 - 14 000 kr.
Priserna varierar framför allt beroende på hur enkla eller komplicerade förhållande är för installationen.

Lättgrävd och platt mark ger billigare pris för grävningen, liksom en värmepump av standardmodell och ett hus som är anpassat för väremepumpsanslutning ger en förenklad och därmed billigare installation.

Tillkommer; arbetskostnad, per timme eller totalpris.
Ett ungefärligt timarvode för en värmepumpsinstallatör är runt 900 kr/ timmen.

Ungefär pris på totala kostnader är en  fingervisning .
Markvärmepump:  ca 49 000 – 85000 kr
Övrig materialkostnad: ca 12 000 – 35000 kr
Arbete (grävning och installation): ca 14 500 – 36 000 kr
ROTavdrag (– 30 procent av arbetskostnaden): ca  -5000 –  -14 000 kr
Övrigt: 4 000 kr
Totalt kostnad för jordvärme: ca 83 500 kr – 160 000 kr + moms.
(Rotavdragt är inte avdraget )

Rotavdrag ger:
Maxavdrag för en person är 50 000 kr om året.


Priset kan bli högre beroende på vilka värmebehov du har och svårigheterna med att gräva ned kollektorslangen, samt att priset i sig inte är det viktigaste utan hur mycket du kan spara in genom att skaffa en jordvärme.

Du måste ha tillstånd från din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att installera jordvärme.
Det är ditt ansvar att skaffa tillståndet


Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig.
Tjänster gällande grävning utför vi Örebro omnejd med utgångspunkt Tingstorp.

  • Läs mer här som skyddar dina personupgifter och dess rutiner.

    http://www.investments4you.com/kontakt/gdpr-rutiner-39762729

Miljövänligt
En jordvärmepump återvinner lagrad solvärme från marken.