Fastighet i solen
är registrerad medlem i fastighetsförmedlarföretaget Worldwide Investment Network (WIN).

WIN är ett internationellt företag som erbjuder fastigheter runt Medelhavet för privatpersoner.

Hemsida:
http://www.fastighetisolen.se